<% if 0 then %> <% end if %> <% fp_sQry="SELECT * FROM Dodavatelé" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="Ukázka" fp_iMaxRecords=256 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=0 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_sColTypes="&ČísloDodavatele=3&Firma=202&KontaktníOsoba=202&Funkce=202&Adresa=202&Město=202&Oblast=202&PSČ=202&Země=202&Telefon=202&Fax=202&" fp_iDisplayCols=5 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>
Firma KontaktníOsoba Město Země Telefon
Nebyly vráceny žádné záznamy.
<%=FP_FieldVal(fp_rs,"Firma")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"KontaktníOsoba")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Město")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Země")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Telefon")%>